© BSSC ondernemingsnummer: 460.591.335
BELGIAN SHETLAND SHEEPDOG CLUB*
KKUSH 1100

Leden BSSC & fokkers

De Belgische Shetland Sheepdog Club promoot de volgende leden - fokkers, die op onderstaande lijst vermeld zijn en

zich houden aan de door de BSSC geformuleerde doelstellingen en richtlijnen met betrekking tot het fokken van

Shelties. Daartoe dienen zij te voldoen aan de voorwaarden die door de BSSC gesteld worden voor vermelding.

Wat niet wil zeggen dat de (aspirant) puppykopers zich niet meer zelf moet informeren. Het blijft hun

verantwoordelijkheid om zich bij de fokker van hun keuze voldoende te informeren over de ouderdieren, de gedane

testen en de resultaten hiervan, de puppy en de genomen beslissingen over de combinatie van reu en teef.

Het bestuur van de BSSC kan geen enkele aansprakelijkheid in deze aanvaarden.

Fokkers die een vermelding willen op de fokkerslijst of een vermelding 'pups verwacht' of 'pups beschikbaar' wensen,

dienen dit aan te vragen. Om op de dekreuenlijst te komen dient men een kopie van de stamboom door te sturen en

kopies van de resultaten van de gedane testen.

Membres BSSC & eleveurs

Le Shetland Sheepdog Club Belge soutient les membres éleveurs indiqués au registre ci-dessous, ceux-ci s'engagent à respecter lors de l'élevage de Shelties, le but et les règles définies par le BSSC.Cette inscription au registre sous-entend le suivi des conditions définies par le BSSC. La responsabilité de l' (aspirant) acheteur, lors de l'achat du chiot puppy étant engagée, le club recommande de prendre les plus de renseignements auprès de l'éleveur, au sujet des parents, sur le résultat des tests effectués sur le chiot puppy ainsi que sur leur choix d'accouplement. Le Comité du BSSC décline toute responsabilité à ce sujet, c'est le devoir de l'acheteur de bien se renseigner avant l'achat. L'inscription aux registres suivants : "éleveurs", "chiots à naître" et "chioots disponibles" doit être demandée par l'éleveur lui-même. En ce qui concerne l'indication au registre des "mâles producteurs", cela nécessite de votre part l'envoi d'une copie du pédigrée et une copie du résultat des tests effectués.
Gratis plaatsing voor leden/fokkers Het bestuur van de BSSC is niet verantwoordelijk voor de hier gepubliceerde gegevens. Le Comité du BSSC n'est pas responsable pour les données publié