Belgian Shetland Sheepdog Club KKUSH 1100
© BSSC 2017

Leden BSSC &

fokkers

De Belgische Shetland Sheepdog Club

promoot de volgende leden - fokkers, die op

onderstaande lijst vermeld zijn en zich

houden aan de door de BSSC geformuleerde

doelstellingen en richtlijnen met betrekking

tot het fokken van Shelties. Daartoe dienen

zij te voldoen aan de  voorwaarden  die door

de BSSC gesteld worden voor vermelding.

Wat niet wil zeggen dat de (aspirant)

puppykopers zich niet meer zelf moet

informeren. Het blijft hun

verantwoordelijkheid om zich bij de fokker

van hun keuze voldoende te informeren over

de ouderdieren, de gedane testen en de

resultaten hiervan, de puppy en de genomen

beslissingen over de combinatie van reu en

teef.

Het bestuur van de BSSC kan geen enkele

aansprakelijkheid in deze aanvaarden.

Fokkers die een vermelding willen op de

fokkerslijst of een vermelding 'pups verwacht'

of  'pups beschikbaar' wensen, dienen dit aan

te vragen.

Fokkerslijst

U ziet de verschillende fokkers voorgesteld onder de vorm van foto’s, met daaronder de link naar een volledig blad uitleg per fokker. Indien u uzelf niet terug vind in deze lijst, gelieve dan contact op te nemen.

Leden met reuen (zelf geen fokkers)

Pups verwacht ~ pups beschikbaar

Laat via deze weg de mensen weten dat u pups verwacht of dat u puppy beschikbaar hebt. Pups beschikbaar info via volgende link Chiots disponibles, infos via le lien suivant  Elevage d'ambre et d'ébène

Herplaatsingen en/of gezocht - Relocations et / ou recherchés

N.a.v. het overlijden van haar hond is een dame uit Lennik op zoek naar een volwassen Sheltie (idealiter niet ouder dan 3 jaar), reu of teefje. De hond heeft een zacht karakter.  De hond heeft heel wat mogelijkheden om te bewegen en kan elke dag gaan wandelen. Hij zal ook de lieveling zijn van de kleinkinderen. Heeft er iemand een Sheltie te herplaatsen? Contacteer dan Henny op het nummer 0474 813 868   Après le décès de son chien une dame, habitant Lennik est à la recherche d’un chien adulte (max 3 ans), mâle ou femelle. Le chien a un caractère sage. Le chien aura assez de place pour bouger et sera promené quotidiennement. Il sera aussi le préféré des petits-enfants. Quelqu’un aurait un Sheltie à adopter? Merci de contacter alors Henny au n° 0474 813 868