© BSSC
BELGIAN SHETLAND SHEEPDOG CLUB*
KKUSH 1100
Bestuur / Comité Voorzitter / Président: Van Looy Gerarda info@bssc.be Beantwoordt graag uw vragen en informeert u in het Nederlands. Zij volgt de inschrijvingen van (nieuwe) leden op. Répondra aux questions et donnera des informations en néerlandais. Elle fera le suivi des adhésions. Ledenadministratie & Maatschappelijke zetel: Voetbalstraat 45 - 2560 Nijlen Ondervoorzitter / Vice-président: Van Hoorebeke Filip vanhoorebeke.filip@bssc.be Zal de rest van het bestuur helpen daar waar nodig en staat in voor stockbeheer van de club. Donnera un coup de main aux autres membres du comité et s’occupera de la gestion du stock. Secretaris / Sécretaire: Decelle Walter secretariaat@bssc.be Beantwoordt al uw vragen en informeert u in het Frans en het Nederlands. Répondra aux questions et vous informera en français et en néerlandais. Secretariaat: Wijngaardstraat 41, 1703 Schepdaal Penningmeester / Trésorier: D’Hondt Betty penningmeester@bssc.be Zal ervoor zorgen dat onze financiën correct worden beheerd. Sera responsable pour la bonne gestion financière. Commisaris: Feys Anneleen feys.anneleen@bssc.be Zal de rest van het bestuur helpen daar waar nodig. Donnera un coup de main aux autres membres du comité.