© BSSC
BELGIAN SHETLAND SHEEPDOG CLUB*
KKUSH 1100
  Bestuur / Comité Voorzitter / Président:  Van Looy Gerarda info@bssc.be Beantwoordt graag uw vragen en informeert u in het Nederlands. Zij volgt de inschrijvingen van (nieuwe) leden op. Répondra aux questions et donnera des informations en néerlandais. Elle fera le suivi des adhésions. Ledenadministratie & Maatschappelijke zetel:  Voetbalstraat 45 - 2560 Nijlen Ondervoorzitter / Vice-président:  Decelle Walter decelle.walter@bssc.be Zal de rest van het bestuur helpen daar waar nodig en staat in voor stockbeheer van de club samen met Filip. Hij is ook hoofd van de redactie van ons clubblad. Donnera un coup de main aux autres membres du comité et s’occupera de la gestion du stock avec Filip. Il est le rédacteur en chef de notre revue.  Secretaris / Sécretaire:  Feys Anneleen secretariaat@bssc.be Beantwoordt al uw vragen en informeert u in het Frans en het Nederlands. Répondra aux questions et vous informera en français et en néerlandais. Secretariaat:  Slijpstraat 38 - 8957 Mesen Penningmeester / Trésorier:  D’Hondt Betty penningmeester@bssc.be Zal ervoor zorgen dat onze financiën correct worden beheerd. Sera responsable pour la bonne gestion financière. Commisaris:  Van Hoorebeke Filip vanhoorebeke.filip@bssc.be Zal de rest van het bestuur helpen daar waar nodig en staat in voor  het stockbeheer van de club samen met Walter. Donnera un coup de main aux autres membres du comité et s’occupera de la gestion du stock avec Walter.
Redactie / Editeurs Sheltie Fever clubblad@bssc.be